SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1 z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta SR

VOĽBY SA VYKONAJÚ V SOBOTU 23. marca 2024 od 7h do 22h - I. kolo

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

V SOBOTU 6. apríla 2024 od 7h do 22h - II. kolo

Bližšie informácie k voľbám:  https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

 

OZNÁMENIE STAROSTU OBCE DIAKOVÁ K VOĽBÁM PREZIDENTA SR

Adresa volebnej miestosti a sídlo Okrskovej volebnej komisie: Budova Obecného úradu v Diakovej, Diaková 18 (I. poschodie)

Počet volebných okrskov v obci: -1-

Počet voličov ku dňu vyhlásenia volieb: 431

Funkciu zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Obci Diaková bude plniť starosta obce.

Elektronická adresa na doručovanie oznámení a žiadostí: diakova@gaya.sk ; starosta@diakova.sk

Telefonický kontakt: 0907563253

V Diakovej dňa 12. januára 2024

PaedDr. Branislav Kohút, v.r. 

 

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024 

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava  
   
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda  
   
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača  
   
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava  
   
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava  
   
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica  
   
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava  
   
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava  
   
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava  
   
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica  
   
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra 

Zoznam volieb: