Kontakty

Toto webové sídlo www.diakova.sk spravuje Obec Diaková je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Diaková 

Adresa:
Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

IČO: 00 648 370

Samosprávny kraj: Žilinský 
Okres: Martin 
Región: Turiec 
Počet obyvateľov: 445 
Rozloha: 242 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1327 

Všeobecné informácie: info@diakova.sk
Podateľňa: podatelna@diakova.sk
Starosta: starosta@diakova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@diakova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 43 413 11 26

E-mail: sekretariat@diakova.sk

Kompetencie:
Obec Diaková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Diaková je zriadený na Miestnom úrade vSučanoch 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk