Kontakty

Obec Diaková 

Adresa:
Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

IČO: 00 648 370     DIČ: 2020591804

Bankové spojenie - IBAN: SK9256000000003000536001

Samosprávny kraj: Žilinský kraj
Okres: Martin 
Región: Turiec 
Počet obyvateľov: 568 (k 09.06.2023) 
Rozloha: 242 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1348 

E-maily:
Podateľňa: podatelna@diakova.sk
Starosta:       starosta@diakova.sk

Pevná linka: 
Tel.:
 +421 43 413 11 26

Mobilné telefóny: 

+421 907 563 253 STAROSTA OBCE

+431 907 687 254 ÚČTOVNÍČKA OBCE

Kompetencie:

Obec Diaková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Diaková je zriadený na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Sučanoch, pracovisko:  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (budova MsÚ Martin) 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk