SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 101)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA-SNCA/20206524 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Diaková
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Z-2024/01 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov Odb.: Obec Diaková
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
2 544 €
Z-2023/20 Dodávka elektriny Odb.: Obec Diaková
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
20 616.68 €
Z-2023/18 Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Diaková
Dod.: Builders, s.r.o.
6 000 €
Z-2023/17 Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing.Janka Jesenska
0 €
Zmluva o uvere č.16/004/09 úver Odb.:
Dod.:
0 €
95/19 Záverečny účet Odb.: Obec Diaková
Dod.: Vlastník nehnutelnosti
0 €
94/19 návrh pánu HK. Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing.Janka Jesenska
0 €
33/53/2019Ďu Rozhodnutie o umiestnení stavby Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0 €
Zmluva o uvere č.16/004/09 úver Odb.: Obec Diaková
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
60/2019 Zmluva o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie 27-2019 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
0 €
77/19 vecne bremeno Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0 €
27/19 Zmluva o dielo Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0 €
18/19 Dodatok č1ku zmluve o zriadenivec.bremena zo dňa 21.12.2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0 €
177/18 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Diaková
Dod.: IBV Diakova, s.r.o.
0 €
110/18 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500 €
87/2018 Zmluva o hlavnom kontrolórovy obce 2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Rôzny - vid prilož.dokument
0 €
85/18 Zmluva o výpožičke č. KRHZ ZA 376/2018 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Ministertvo vnútra SR prostrednictvom OÚ Žilina
14 318.54 €
53/18 Zmluva č. 38 604 Odb.: Obec Diaková
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
26/18 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Diaková Odb.: Obec Diaková
Dod.: Občianske združenie Nohejbalový klub Martin
300 €
Generované portálom Uradne.sk