SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Názov Popis Dátum
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Obci Diaková - 08.06.2024 Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Diakovej do EP 08.06.2024 10.06.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 04.06.2024
Návrh Záverečného účtu Obce Diaková za rok 2023 Návrh Záverečného účtu Obce Diaková za rok 2023 04.06.2024
Správa o činnosti obce za rok 2023 Informatívna správa o činnosti obce za rok 2023 28.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 28.02.2024
Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2023 Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023 28.02.2024
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin pre roky 2024-2031 Rozhodnutie o navrhovanom strategickom dokumente 12.02.2024
Poplatok za rozvoj k 31.12.2023 Oznámenie 15.01.2024
Rozpočet obce na roky 2024-2026 Rozpočet Obce Diaková na roky 2024 - 2026 29.11.2023
VZN č. 1/2023 o miestnych daniach Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Diaková 29.11.2023
Generované portálom Uradne.sk