Územný plán obce - oznámenie

 09.02.2023

Celý dokument je k dispozícii na odkaze:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-diakova


1 2 >