Výsledky hlasovania v referende 21.01. 2023 v Obci Diaková

 21.01.2023

VÝSLEDKY REFERENDA KONANÉHO DŇA 21.01. 2023 V OBCI DIAKOVÁ

Volebná účasť: 45,86 %

Počet voličov, ktorí sa referenda zúčastnili: 194

Počet platných hlasov: 193

Počet neplatných hlasov: 1

Počet voličov, ktorí v referende odpovedali "ÁNO": 189

Počet voličov, ktorí v referende odpovedali: "NIE": 4

Okrsková volebná komisia v Diakovej ďakuje všetkým voličom, ktorí sa referenda zúčastnili, za účasť.