SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

 07.02.2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1 z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta SR

VOĽBY SA VYKONAJÚ V SOBOTU 23. marca 2024 od 7h do 22h - I. kolo

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

V SOBOTU 6. apríla 2024 od 7h do 22h - II. kolo

Bližšie informácie k voľbám:  https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

OZNÁMENIE STAROSTU OBCE DIAKOVÁ K VOĽBÁM PREZIDENTA SR

Adresa volebnej miestosti a sídlo Okrskovej volebnej komisie: Budova Obecného úradu v Diakovej, Diaková 18 (I. poschodie)

Počet volebných okrskov v obci: -1-

Počet voličov ku dňu vyhlásenia volieb: 431

Funkciu zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Obci Diaková bude plniť starosta obce.

Elektronická adresa na doručovanie oznámení a žiadostí: diakova@gaya.sk ; starosta@diakova.sk

Telefonický kontakt: 0907563253

V Diakovej dňa 12. januára 2024

PaedDr. Branislav Kohút, v.r. 


Zoznam aktualít: