Voľby do orgánov samosprávy a obci

 26.08.2022

Voľby do orgánov samosprávy obci -menovanie za zapisovateľa MVK:

starosta obce Diaková na základe dikcie zákona NR.SR č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obci a VUC v zneni neskorších predpisov.

Menuje za zapisovateľa miestnej voľebnej komisie , pani Miroslavu Bellovú,bytom Diaková 29 03802.

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a VUC Dňa 29 októbra 2022v Diakovej.

Počet volených poslancov : 7

Počet volebných okrskov :1

Mail: ou.diakova@gmail.com

Telefon: 0907687254

Počet voličov :399

Počet obyvateľov :5081 2 3 >