SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

 14.02.2024

Ú R A D N  Ý   O Z N A M

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 12 z 10. 02. 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

VOĽBY SA VYKONAJÚ V SOBOTU 8. júna 2024 od 7h do 22h

Bližšie informácie k voľbám:  Voľby do Európskeho parlamentu / Elections to the European Parliament, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

 

 

OZNÁMENIE STAROSTU OBCE DIAKOVÁ K VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Adresa volebnej miestosti a sídlo Okrskovej volebnej komisie: Budova Obecného úradu v Diakovej, Diaková 18 (I. poschodie)

Počet volebných okrskov v obci: -1-

Počet voličov ku dňu vyhlásenia volieb: 435

Funkciu zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Obci Diaková bude plniť starosta obce.

Elektronická adresa na doručovanie oznámení a žiadostí: diakova@gaya.sk ; starosta@diakova.sk

Telefonický kontakt: 0907563253

 

V Diakovej dňa 12. februára 2024

PaedDr. Branislav Kohút, v.r. 


Zoznam aktualít: