Stratené kľuče

 22.06.2020

Dobrý deň na detskom ihrisku sa našli kľúče . Kľúče sa nachádzajú u pani Parvanovéj  na tel.č. 0908224978.