Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

Telefón: +421 43 413 11 26

E-mail

ou.diakova@gmail.com
obecdiakova@gmail.com

Starosta: Miroslav Haverla Tel.č. +421915607767

Zástupca: RSDr. Viliam Murček

Poslanci OZ:

RSDr. Viliam Murček

Ing. Miroslav Kováč

Ing. Marta Svitačová

Ing. Martin Páleš   

     Anna Feldsamová    

  
Hlavný  kontrolór obce Diaková :Paed.Dr. Branislav Kohút