Samospráva

Adresa a poskytovanie informácií:

Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

Telefón:

+421 43 413 11 26

+421 907 563 253

E-mail

starosta@diakova.sk

ou.diakova@gmail.com

Starosta obce            
PaedDr. Branislav KOHÚT -  tel. 0907 563 253                             
Účtovníčka obce
Miroslava BELLOVÁ          -  tel. 0907 687 254

Hlavná  kontrolórka obce
Ing. Janka JESENSKÁ

Zriadenec (technicko-hospodársky zamestnanec) obce
Jarmila ČELESTIAKOVÁ

Organizačná štruktúra Obce Diaková