Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

Telefón:

+421 43 413 11 26

+421 907 563 253

E-mail

starosta@diakova.sk

ou.diakova@gmail.com

Starosta obce:                  PaedDr. Branislav KOHÚT -  tel. 0907 563 253                             
Účovníčka obce:              Miroslava BELLOVÁ             -  tel. 0907 687 254

Hlavný  kontrolór obce:  aktuálne je vyhlásená nová voľba kontrolóra obce (viď Úradná tabuľa)