Prerušenie dodávky elektrickej energie

 09.01.2023

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI DIAKOVÁ

Dátum: streda 18. 01. 2023

Čas: 7:30 h - 16:00 h

Súpisné čísla domov:

5, 6, 7, 8 , 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 157 a 162.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina.