Prerušenie dodávky elektrickej energie 18.01.2023

 09.01.2023

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI DIAKOVÁ 

Dátum. streda 18.01.2023

Čas: 7:30h - 16:00 h

Plánovaná odstávka dodávky elektrickej energie sa týka odberných miest s týmito súpisnými číslami: 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 157 a 162.

Stredoslovenslká distribučná, a.s.,  Žilina