Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 19.05.2020

 Starosta obce vás  pozýva na obecné zastupiteľstvo ktoré sa bude konať dňa 29.05.2020 o 18.00hod v sále požiarnej zbrojnice.

S pozdravom         

Miroslav Haverla

 starosta obce