Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 30.11.2021

Starosta obce Diaková oznamuje občanom obce termín 6/2021 zasadnutia

obecného zastupiteľstva v Diakovej ktoré sa bude konať v Piatok 10.12.2021

o 17.00hod na obecnom úrade v Diakovej.

S pozdravom                    Miroslav Haverla

                                          starosta obce


1 2 3 >