Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií kraja

 24.03.2023

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021- 2027 je zverejnený na elektronickej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili


1 2 >