OZNAM

 24.10.2022

                                                       OZNAM

                                            Žiadosť o špecialne hlasovanie pre voľby 29.10.2022

Príjem žiadosti na špecialne hlasovanie do 28.10.2022 do 12.00hod.

Bellová Miroslava Zapisovateľka miestnej volebnej komisie.

č.t. 0907687254