Kosenie trávy podľa zákona 220/2004.Z.z

 04.06.2021

Zákon 220/2004 Z.z.ukladá vlastníkom , nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šírenie burín na neobrábanych pozemkoch.Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca je povinný vykonávať agrotechnické opatrenie zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti a funkciu poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jéj poškodením a degradáciou.predchádzať výskytu a šíreniú burín na neobrábanych pozemkoch.Týka sa to aj pozemkov Slnečné lány.

                                                                   Miroslav Haverla

                                                                  starosta obce Diakova

                                            


1 2 3 >