Hľadáme zriadenca (technicko-hospodárskeho pracovníka) na dohodu

 23.12.2022

Obecný úrad v Diakovej prijme od 01.01.2023 na dohodu o pracovnej činnosti zriadenca obecného úradu (technicko-hospodárskeho pracovníka), ktorý bude mať na starosti drobné opravy a údržbu, upratovanie budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice, v lete kosenie areálu detského ihriska a správu tenisových kurtov, v zime odhŕňanie snehu, vynášanie smetí, výmenu žiaroviek a podobné pracovné úkony. Informácie u starostu obce.