BRKO

 09.10.2020

Vážení spoluobčania, dovolte, aby som vás požiadal o spoluprácu pri riešení nasledovného problému.OD 01.01.2021 bude v platnosti zákon o nakladaní s BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM z kuchyne.Poprosím vás o spätnú väzbu pri riešení tohto problému.Firma BRANTNER nám dala ponuku na prenájom, alebo odkúpenie 120l kontajnerov s tým že každá domácnosť uzavrie so Spoločnosťou BRANTNER zmluvu, a osobne si kontajner vyzdvihne na spol.BRANTNER , zároveň s vreckami  z rozložiteľneho materialu.Vzhľadom na to že OÚ musí do 13.10.2020 na BRANTNER nahlásiť počty BIO KONTAJNÉROV , prosím aby ste toto nahlásili, osobne , telefonicky na č.t 0915607767 , alebo mailom na obecdiakova@gmail.com.Vopred vám ďakujem za spoluprácu

S pozdravom                                      Miroslav Haverla

                                                           starosta obce


1 2 3 >