• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Diaková
Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine

Telefón:  +421 043 413 11 26 
               
E-mail: obecdiakov@stonline.sk

            obecdiakova@gmail.com

Starosta: Bc. Róbert Ivaška

Zástupca: Radoslav Durkovič

Poslanci OZ:

Radoslav Durkovič
Miroslav Haverla
Viliam Murček
Vladimír Súder
Jozef Ivaška

Kontrolór: ing. Janka Jesenská